Měření

Měření délky
Změřte průměr vlasu, tloušťku listu papíru, vnitřní a vnější průměr kádinky, hloubku dna zkumavky, sklon střechy naší školy. K měření použijte vhodná měřidla a vyčíslete, s jakou přesností jste měřili.

Hustota
Co je hustota? Hustota je fyzikální veličina, která nás informuje o tom, kolik váží jeden metr krychlový sledované látky. Pokuste se zjistit, jakou hustotu má sůl a voda. Kolik soli musím přidat do našeho bazénu, abych měl pocit, že se koupu v moři?

Identifikace látek
Pokuste se identifikovat vzorky. Navrhněte zkoušky, výpočty a měření, která vám pomohou vzorky pojmenovat. Zjistěte například jejich hustotu, elektrický odpor, vodivost, zda jsou magnetické, barvu, otěr, vryp, ohyb, hmotnost, ... . Vše porovnejte s hodnotami v tabulkách a rozhodněte, co vlasně máte před sebou.

Spotřeba energie
Dostal jem chuť na kávu. Potřebuji ohřát vodu. Mám před sebou elektrický vařič a dvě různé rychlovarné konvice. Nemohu se rozhodnout. Co mi doporučíte? Která káva bude levnější? Kolik korun ušetřím za jeden rok správnou volbou elektrospotřebiče. (Počítej 10 šálků kávy za den a cenu jedné kWh přibližně 5,-- Kč.) ... (klikni)

Translační pohyb
Sleduj pohybující se tělesa a urči, jakým pohybem se pohybují. (Klikni a získáš bližší informace.)

Rotační pohyb

Účinnost elektrického vařiče

Odporové síly

Transformace energie

Vážení těles pákou

Hybnost
S využitím zákona zachování hybnosti a zákona akce a reakce vyrobte model dopravního prostředku, který bude poháněn stlačeným vzduchem . Jako zásobník vzduchu použijte dětský nafukovací balónek. Vyhrává model, který nejrychleji ujede úsek 2 m.

Katapult

Hmotnost planety Země
Podle stručného návodu, měřením a výpočtem určete hmotnost naší planety. Podrobnosti, ...

Poloha těžiště závěsu kyvadla
Na čem závisí doba kmitu kyvadla? Na jeho délce, hmotnosti nebo na poloze těžiště?

Zjitěte, kolik dioprií má čočka.

Ověřte platnost Archimédova zákona.
a) změř a potvrď výpočtem velikost vztlakové síly
b) sestav jednoduchý kladkostroj a dokaž, jestli opravdu volná kladka dokáže zdvojnásobit sílu.
c) dokážeš sestavit kladkostroj, který umí zvětšit sílu 6x? Pokud ano, sestav ho, změř sílu siloměrem, vše zapiš a vyfoť.
d) Porovnej, kolik energie potřebuješ k zvednutí telesa bez kladkostroje a s kladkostrojem.

Ponor lodičky

Tlakoměr

Tlak v uzavřené nádobě

Teploměr
Termistor je polovodičová součástka, která propouští proud podle teploty. Navrhněte, jak lze termistor využít k měření teploty. Vytvořte jednoduchý elektrický obvod s termistorem a pozorujte, jak se mění velikost proudu s teplotou látky. Pro kalibraci teploměru vytvořte převodní tabulku a graf.

Kalorimetr
1. Zjistěte měřením a výpočtem, na jakou teplotu se ustálí voda, ke které přilijeme vodu teplejší.
2. Určete měrnou tepelnou kapacitu vybraných látek.

Atmosféra na Měsíci?
Může mít Měsíc atmosféru? Vypočítejte střední kvadratickou rychlost částic plynů a porovnejte ji s únikovou rychlostí Měsíce. Které plyny by mohly tvořit plynný obal Měsíce?

Dioptrie
Kolik dioptrií má čočka vašich brýlí? Pokud nemáte brýle, navrhněte rozměry skleněných čoček, které mají +1,5 D a -2D.